Vår vision

Vi skall vara det konsultföretag inom VVS, energi och miljö med de mest nöjda och trogna kunderna, kännetecknat av hög kompetens och innovativt tänkande.

Vår affärsidé

Vi utvecklar och genomför tjänster inom VVS- energi- och miljöområdet med utgångspunkt från ett helhetstänkande ur miljö- och livscykelperspektiv.

Våra affärsrelationer skall kännetecknas av lyhördhet gentemot kundens önskemål och gott samarbete.

Med vår affärsidé som grund skall vårt arbete för våra kunder verka utifrån följande värderingar.

 • rätt kompetens
 • hålla det vi lovar
 • leverera i tid
 • trevligt bemötande
 • innovativt tänkande
 • aktivt engagemang i bransch- och utbildningsfrågor

Våra grundläggande värderingar

För oss som arbetar inom Wikström skall vårt gemensamma arbete bygga på:

 • pålitlighet
 • öppenhet
 • god stämning
 • laganda
 • motiverande och utvecklande arbetsuppgifter
 • stimulerande arbetsmiljö
 • bra lön och incitament