Vår vision

Vi skall vara det konsultföretag inom VVS, Energi och el- tele med de mest nöjda och trogna kunderna, kännetecknat av hög kompetens och innovativt tänkande.

Vår affärsidé

Vi utvecklar och genomför tjänster inom VVS- energi- och el- teleområdet med utgångspunkt från ett helhetstänkande ur miljö- och livscykelperspektiv.

Våra affärsrelationer skall kännetecknas av lyhördhet gentemot kundens önskemål och gott samarbete.

Med vår affärsidé som grund skall vårt arbete för våra kunder verka utifrån följande värderingar.

 • rätt kompetens
 • hålla det vi lovar
 • leverera i tid
 • trevligt bemötande
 • innovativt tänkande
 • aktivt engagemang i bransch- och utbildningsfrågor

Våra grundläggande värderingar

För oss som arbetar inom Wikström skall vårt gemensamma arbete bygga på:

 • pålitlighet
 • öppenhet
 • god stämning
 • laganda
 • motiverande och utvecklande arbetsuppgifter
 • stimulerande arbetsmiljö
 • bra lön och incitament