Åkareplatsen pressbild

Åkareplatsen

Arbetet med den nya terminalen påbörjades 2016 och planen var att bygga en strategiskt placerad terminal med ett centralt, lättåtkomligt läge. Detta för att kunna avlasta Nils Ericssonterminalen som till vissa delar måste försvinna till förmån för den kommande tågstationen.

Västtrafik har som mål att terminaler och knutpunkter ska kännetecknas av intressant arkitektur. På Åkareplatsen samsas gran med distinkta linjer och detaljer i svart och trots att det är en liten byggnad är den också väldigt installationstät. På taket återfinns kyl- /värmepumpar som försörjer byggnaden med värme, varmvatten och kyla. Byggnaden ventileras med ett FTX-aggregat försett med ett kombibatteri för värmning alternativt kylning av tilluften. Dessutom finns det ett renodlat kylsystem för att klara höga internlaster. Wikström har haft ett gott samarbete med arkitekten och anpassat flera av VVS-lösningarna till förmån för slutvisionen. 

Beställare: Västtrafik