Akzo Nobels kontor

Projektering av VVS, styr och kyla för kontorslokaler. Byggnaden ventileras i stora delar av naturlig ventilation. Ett kombinerat system för kyla och värme på radiatorer.

Akzo Nobels kontor är ett projekt inom kategorin alternativa VVS-lösningar och har genomförts av vårt dotterföretag DELTAte.

Omfattning: VVS-projektering, styr och kyla
År: 2006-2007
Beställare: Akzo Nobel