Alsike nya skola

Alsike nya skola i Knivsta kommun är en av flera nybyggda skolor med friskluftssystem. Systemet har aktiv tilluft via kulvert. Just denna skola har en kombination där uteluften kommer in via en kulvert under byggnaden. Därigenom förbättras klimatet vid extrema utetemperaturer. Skolans kök har konventionell processventilation.

Princip: kulverten är trycksatt med en enkel axialfläkt. Fördelningen av luft sker kortaste väg från kulvert till rum.

Alsike nya skola är ett projekt inom alternativa VVS-lösningar och har genomförts av vårt dotterföretag DELTAte.

Omfattning: VVS-projektering
År: 2003-2007
Beställare: Knivsta Kommun