Alternativa VVS-lösningar

Alternativa VVS-lösningar

DELTAte är dotterbolag till Wikström AB med inriktningen alternativa ventilations- och klimatsystem.

Alternativa ventilationssystem tar fasta på forskningen om vilka parametrar som är viktiga för en god inomhusmiljö. Dessa forskningsresultat beaktas inte i normer och regler för traditionell projektering av VVS-anläggningar. En god lösning kräver ett tvärvetenskapligt tänkande som gör att de traditionella gränserna mellan byggprojektets olika aktörer luckras upp.

Kontakta oss

För mer information om DELTAte:s verksamhet kontakta:
Marcus Torell 031-707 23 23

Bostäder:
 • Valö fyr, Göteborg
  VVS-projektering, nybyggnad av ca 50 bostadsrättshus i massivträ
Idrott fritid och kultur:
 • Naturum Koster, Koster
  VVS-projektering, nybyggnad (naturlig ventilation)
Kontor:
 • Akzo Nobel, Stenungsund
  VVS-projektering, styr och kyla, nybyggnad (naturlig ventilation)
 • Villa Papyrus, Göteborg
  VVS-projektering, renovering (naturlig ventilation)
Köpcentra och butiker
 • Lager 157, Hälleforsnäs
  VVS-projektering, ombyggnad (hybridventilation)
Skolor och förskolor
 • Sparråsskolan, Kungälv
  VVS-projektering, nybyggnad (hybridventilation)
 • Ås nya skola, Krokom
 • VVS-projektering, nybyggnad (behovsstyrd ventilation)
 • Hanemålaskolan, Nybro
  VVS-projektering, ny- och ombyggnad
 • Alsike nya skola, Knivsta
  VVS-projektering, ny- till och ombyggnad (hybridventilation)
 • Vargbroskolan, Storfors
  VVS-projektering, nybyggnad lågenergiskola (hybridventilation)