Besiktning

För en säkerställd funktion

Besiktningar är normalt bygg- och installationsprocessens sista delmoment, men kanske det allra viktigaste. Om dessa inte genomförs på ett kvalitetssäkrat sätt kan det medföra onödigt stora problem för beställaren i framtiden. Det kan uppkomma situationer där man får oanade konsekvenser av det som man har byggt eller installerat, både beträffande tid och pengar.

Inom Wikström AB har vi ett antal funktioner för att hjälpa våra kunder att säkerställa funktionen på deras anläggningar.

  • OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll)
  • Entreprenadkontroll
  • Samordnad provning
  • Kvalitetsansvarig
  • Entreprenadbesiktning
  • Tillsyn av tryckkärl
Kontakta oss

För mer information om besiktning kontakta:
Örjan Wängdahl 031-707 23 21 (Göteborg)
Svante Nilsson 0320-160 84 (Kinna/Falkenberg)

För mer information om OVK kontakta:
Anders Malmberg 031-707 23 16