Briljantgatan

På Briljantgatan och Smaragdgatan i Tynnered har Stena Fastigheter inlett en upprustning av sammanlagt 500 lägenheter som kommer att pågå till och med 2022. I augusti 2017 stod det första huset klart. 

Omfattning: Handlingar för VVS, åtgärdsplan för ombyggnad av badrum, stamrenovering samt ny ventilation.
År: 2015-2017
Beställare: Stena Fastigheter