Certifierade energiexperter för energideklarationer

Energideklaration - Ett måste som kan bli lönsamt 

Utifrån EU:s energidirektiv skall alla allmänna byggnader över 500 m2 energideklareras. Energideklaration skall också utföras för byggnader över 50 m2 med nyttjanderätt (där hyreskontrakt förekommer). Nya byggnader skall alltid deklareras inom två år. Vid försäljning av byggnader skall energideklaration också finnas tillgänglig innan försäljning kan ske.

Vad innebär en energideklaration?

Energideklarationen är en beskrivning av byggnadens energiprestanda och består av två delar. Första delen är ett formulär som skickas till Boverket, i vilket ett sammanvägt nyckeltal för värme och fastighetsel anges. Detta nyckeltal jämförs med referensvärden för byggnader i samma kategori och klimatzon. Deklarationen, som utförs av en certifierad energiexpert, skall också innehålla förslag på lämpliga kostnadseffektiva energiåtgärder. Den andra delen är ett intyg med de viktigaste uppgifterna som sätts upp väl synligt i byggnaden.

Kontakta oss

För mer information om Energideklaration, kontakta:
Anders Malmberg 031-707 23 16