Cochlear-huset

Omfattning: Certifiering av kontorsbyggnad till miljöbyggnad silver.
År: 2015
Beställare: Platzer Fastigheter