DELTAte

Alternativa VVS-lösningar

DELTAte är dotterbolag till Wikström AB och har medarbetare med lång erfarenhet av alternativa ventilations- och klimatsystem.

Alternativa ventilationssystem tar fasta på forskningen om vilka parametrar som är viktiga för en god inomhusmiljö. Vårt arbete utgår från att goda lösningar kräver ett tvärvetenskapligt tänkande som gör att de traditionella gränserna mellan byggprojektets olika aktörer luckras upp.

Kontakta oss

För mer information om DELTAte:s verksamhet kontakta:
Marcus Torell 031-707 23 23