Effektiv Energi

Vår samlade kompetens inom energi- och miljöarbetet

Effektiv Energis verksamhetsområde omfattar allt från grundläggande förstudier till mer avancerade tjänster och produkter i driftfasen, där driftoptimering och utbildning är centrala delar i vårt koncept. Vårt mål är alltid - lägre kostnader - bättre miljövärden - bättre anläggningsfunktion.

Via vårt tjänstekoncept Effektiv Energi hjälper vi idag fastighetsbolag, företag, industrier och kommuner att få kontroll över sin totala energianvändning (el, olja, fjärrvärme m.m.). Utifrån enklare nyckeltalsstudier och energidiagnoser fastställer vi utgångsläget och förändrings-behovet. Därefter föreslår vi åtgärder som leder till effektivare energianvändning, bättre miljövärden, bättre funktion i anläggningarna eller utifrån de mål som har satts upp för vårt samarbete.

Vi utför följande tjänster:

  • Energideklaration
  • Energidiagnos/Energianalys
  • Energikontroll
  • Energisamordning
  • Energi/Miljöklassning
  • Klimatdiagnos
  • Injustering
  • Mätning- termografering
Kontakta oss

För mer information om Effektiv Energi kontakta:
Anders Malmberg 031-707 23 16