Frölunda Torg

Frölunda Torg är ett köpcentrum i konstant förvandling. När 50-årsdagen firades 2016 räknades det till 200 butiker och en rad serviceinrättningar, och förvandlingen har gått från handelsplats till mötesplats. Med jämna intervall bygger hyresgästerna om sina lokaler vilket i snitt innebär en unik lokalanpassning varje månad, och vid så gott som alla tillfällen involveras teknikinstallationerna. 

Wikström AB har varit med i flera av ombyggnadsprojekten tidigare på VVS-sidan och nu senast har el- teleavdelningen fått i uppdrag av Skandia att se över samtliga relationshandlingar och skapa ett överskådligt system. När köpcentret byggdes för 50 år sedan såg dokumentationen helt annorlunda ut och är nu i behov av att uppdateras. Samtliga dokument skall struktureras för att utgöra en tydlig schematisk bild av hur de olika elsystemen ser ut och hänger ihop i fastigheten, för att underlätta vid kommande om och tillbyggnader, och sedan uppdateras kontinuerligt.