Götabion

Redan 1936 slog Götabion upp sina portar för första gången, men 1997 tvingades man stänga av ekonomiska skäl. Under sensommaren 2015 återuppstod bion, nu förvandlad till en toppmodern biograf i klassisk biografmiljö med modern teknik och komfort. Totalt har bion ca 250 platser fördelade på fyra salonger inredda i vitt, guld och biorött. Det uttalade målet är att visa kvalitetsfilm och skapa en bioupplevelse utöver den som andra biografer kan ge.

Utrymmesbristen blev en utmaning och för att kunna skapa en optimal miljö i lokalerna fick lösningen bli att teknikutrymmena sänktes ned under salongernas gradänger. Det finns tilluft under varje stol och överskottsvärmen som besökarna genererar används för att värma tappvatten. Ett ljudlöst system som både är energisnålt och ger en väldigt bra luftkvalitet i salongerna.

Omfattning: Projektering VVS
År: 2014-2015
Beställare: Wallenstam