Innovatum 2020

Innovatum

Innovatumområdet i Trollhättan fortsätter att expandera, nu med 10 500 kvadratmeter kontorsbyggnad. Byggnaden som är indelad i två huskroppar kommer att ha fem respektive sju våningar och entréplanet blir ett publikt område med bland annat restaurang och livsmedelsbutik.

Omfattning: Förfrågninsunderlag, rambeskrivning, sakkunnig VVS och styr, besiktning
Beställare: Kraftstaden fastigheter