Kallebäcks Terrasser

Med naturen runt hörnet och city inom cykelavstånd ska Kallebäcks Terrasser bli en levande och nyskapande stadsdel för människor med aktiv livsstil. Det nya området, som utvecklas och byggs av Wallenstam, kommer att omfatta runt 2 000 lägenheter och ca 20 000 kvadratmeter lokalyta. Byggstart är planerad till våren 2018.

De första 800 lägenheterna ska stå färdiga till Göteborgs 400-års jubileum 2021 och utgör en del av projektet BoStad 2021. En unik satsning där Göteborgs Stad samverkar med ett stort antal byggaktörer för att bygga 7000 nya lägenheter (utöver ordinarie bostadsbyggande) fram till jubiléet. 

Wikström upprättar ramhandling VVS för ett av kvarteren på Kallebäcks Terrasser.

Visionsskiss: Nyréns arkitektkontor