Kasematten

Ett stenkast från havet i Varberg ligger bostadsområdet Kasematten som består av fyra hus med totalt 96 nybyggda lägenheter. Höga krav på energieffektivitet med målsättning att ligga under 25% av normkraven på energiåtgång. Taditionellt koldioxidneutralt system med fjärrvärme. 

Omfattning:  Rambeskrivning, projektering rör- och ventilation
År: 2013-2017
Beställare: Derome Mark och Bostad