Lisa Sass förskola

Lisa Sass förskola är byggd i två plan och har tre huskroppar som sammanlänkas via gemsamma utrymmen där barn från olika hemvisten kan mötas, bland annat en ateljé och ett pedagogiskt kök. Härifrån når man också tillagningsköket och matplatserna för de fyra hemvisterna. Hela inomhusmiljön är pedagogiskt planerad för att underlätta samarbetet dem emellan och skapa naturliga mötesplatser för barnen. Förskolan rymmer 144 barn.

El, tele, data och belysning har projekterats av Wikström som ansvarat för att tillgodose Göteborgs Stads krav på både energibesparing och mesta möjliga trygghet ur ett tekniskt perspektiv. Här finns högteknologisk styrning för passagesystem, lås och larm; bland annat ett speciellt barndaglås som styrs av förskollärarna och förhindrar att barnen kan lämna hemvisterna på egen hand. All inomhusbelysning består av energisnåla LEDarmaturer som har närvarostyrning för att skapa trygghet för barnen i alla miljöer men också har låg driftskostnad. 

Även utomhus har förskolan genomtänka lösningar för såväl den pedagogiska verksamheten som ur ett trygghetsperspektiv, utan att ge avkall på energibesparing. Utökad belysningsstyrka samt närvarostyrning används på lekplatserna för att det ska kännas mera ombonat och tryggt under den mörka årstiden. Inbrottslarmet har kompletterats med en så kallad buzzer, en utrustning med ett högfrekvent ljud som ska förebygga både skadegörelse och inbrott. Förskolan ingår i en ny detaljplan för området kring SelmaLagerlöfs Torg. Den nya förskolan väntas vara klar för inflyttning våren 2018.