Miljöcertifiering

Verktyget för miljömässig värdering av byggnader

En miljöcertifiering är ett verktyg som möjliggör en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Ett certifieringssystem ger ett certifikat och en prestanda för byggnader, vilket är starkt efterfrågat på marknaden.

Som medlem i Sweden Green Building Council är vi på Wikström AB ständigt uppdaterade med information gällande de olika systemen. Vi stödjer fastighetsägare vid certifiering av byggnader enligt Miljöbyggnad och EU Green Building. I sammarbete med Golder Associates, utför vi BREEAM och LEED certifieringar.

Miljöbyggnad (tidigare Miljöklassad byggnad)

Systemet Miljöbyggnad är byggt för svenska förhållanden som ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att klassa byggnader utan att ge avkall på kvalitén. Systemet går att använda för både nya och befintliga byggnader oavsett storlek.

EU GreenBuilding

GreenBuilding riktar sig till företag och organisationer som vill effektivisera energianvädningen i sina lokaler. Kravet är att byggnaden använder 25% mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR.

BREEAM

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) från Storbritannien är det mest använda miljöbedömningssystemet i världen, utvecklat och administrerat av BRE som tidigare var ett statligt institut men som nu ägs av en sammanslutning av branschaktörer. Sweden GBC arbetar med anpassningen av BREEAM till svenska förhållanden samt att ta över hanteringen av certifieringssystemet i Sverige.

LEED

The LEED Green Building Rating System har utvecklats och administrerats av U.S. Green Building Council och är det mest kända bedömningssystemet. Sweden GBC arbetar med anpassningen av LEED till svenska förhållanden samt att ta över hanteringen av certifieringssystemet i Sverige.

Kontakta oss

För mer information om miljöcertifiering kontakta:

  • Fredrik Skenhall 031-707 23 26
  • Annika Aarthun 031-707 23 15