Molnby Depå

I Molnby, som ligger i Vallentuna kommun byggs en ny depå för Roslagsbanans tåg. Depån består av en uppställningshall på 8 000 kvadratmeter och en verkstadshall på 4 000 kvadratmeter för de 22 nya, 60 meter långa, fordon som i framtiden ska trafikera Roslagsbanan. Här kommer också att finnas en kontorsbyggnad samt byggas anslutande spår mot norr. 

Beställare är Stockholms läns landsting medan Trafikförvaltningen kommer att förvalta anläggningen. Wikström är en av de konsulter som bistår Trafikförvaltningen med kunskap inom tele, it och styrövervakning samt som biträdande projekteringsledare sedan starten i januari 2016. 

Depån är planerad att stå klar sommaren 2020.