Mölnlycke Fabriker

Mölnlycke Fabriker

Mölnlycke fabriker är ett genuint bruksområde som bebyggs med målsättningen att erbjuda ett varierat boende. En kombination av nytt och gammalt, med fokus på hållbarhet och kvalitet. Området beräknas stå färdigt under 2025.

Omfattning: Projektering fjärrvärme, fiber samt kvartsel
Byggherre: Wallenstam