Naturum Koster

Projektering av VVS inkl styr för utställningslokaler, hörsal mm. Byggnaden ventileras med hjälp av naturlig ventilation. Stort miljötänkande.

Naturum Koster är ett projekt inom kategorin alternativa VVS-lösningar och har genomförts av vårt dotterföretag DELTAte