10 500 m2 kontorsyta när kraftstaden bygger nytt

Innovatum 2020

Innovatumområdet i Trollhättan fortsätter att expandera, nu med 10 500 kvadratmeter kontorsbyggnad. Byggnaden som är indelad i två huskroppar kommer att ha fem respektive sju våningar och entréplanet blir ett publikt område med bland annat restaurang och livsmedelsbutik. Fredrik Skenhall och Örjan Wängdahl från Wikström har skött förfrågningsunderlaget och tagit fram en rambeskrivning. Detta är ett i raden av samarbeten mellan Wikström och Kraftstaden fastigheter och projektet förväntas stå färdigt 2020.

Sista byggnaden på Nohabområdet

Innovatumområdet är präglat av gamla tegelbyggnader som förr i tiden var fabriker för ångloktillverkning. Här samsas idag olika verksamheter såsom kontor, butiker och restauranger i en unik och stimulerande miljö präglad av kreativitet och entreprenörskap. Den nya fastigheten byggs av det kommunala bolaget Kraftstaden fastigheter.
− Vi har märkt en stor efterfrågan på moderna kontorslokaler, berättar Andreas Danielsson, projektansvarig på Kraftstaden. Innovatumområdet har utvecklats under många år och detta blir den andra stora kontorsbyggnaden på områdets sista byggbara yta.

Höga miljökrav

Trollhättans kommun har beslutat att alla byggnadsprojekt som överskrider en budgetgräns på tjugo miljoner även ska miljöklassas. Nivå Brons motsvarar Boverkets grundkrav, men Kraftstaden och Trollhättans kommun väljer att nå högre än så.
− Vi har gjort en skärpning av miljökraven och valt nivå Silver på byggnaden som helhet medan vi valde nivå Guld på inomhusklimatet, säger Andreas.

Miljöklassningen blir ett certifikat på att bland annat ljudmiljö, värmeeffekt, ventilation och energiåtgång är så effektiva som möjligt och solceller på taket bidrar till en lägre energiförbrukning. Stora delar av fastighetens behov täcks av denna förnyelsebara energi medan fjärrvärme står för den primära uppvärmningen. Energianvändningen beräknas bli lägre än 60 kWh/m2.

Besiktning som säkerställer målbild

Samarbetet mellan Wikström och Kraftstaden upphör inte när ramhandlingen är klar. Wikström har även ombetts att sköta besiktningen av byggprocessen. När projektet nu går in i detaljprojekteringen är Wikström med och granskar handlingarna. På detta följer sedan regelbundna platsbesök för att kontrollera att byggprocessen följer de uppsatta mål som behövs för att klara byggkraven som exempelvis nivå Silver.
− Genom löpande kontakt och besök kan vi upptäcka eventuella brister i tid. Det kommer ju en slutbesiktning efter det att entreprenörerna avslutat sitt arbete. Har vi då kunnat göra justeringar längs vägen kan vi med största sannolikhet sätta punkt där och då med en färdig byggnad, säger Fredrik Skenhall på Wikström.

Andreas Danielsson ser mycket positivt på de löpande kontrollerna.
− Wikström kommer att vara med som sakkunniga under processen och även agera bollplank gällande VVS och styr. Det är väldigt värdefullt för oss att ha de här kontrollerna och säkerställa att slutprodukten blir rätt.