Auktoriserat konsultföretag Säker Vatteninstallation 2016:1

Wikström är nu ett auktoriserat konsultföretag för Säker Vatten.  Säker Vatten AB är branschorganisationen som tar fram branschregler för säker vatten installationer och gör kontrollen av blivande och befintliga auktoriserade VVS-företag. Detta för att trygga att arbetet utförs enligt de branschregler som finns. I januari 2016 tillkom nya branschregler.