Byggstart på Kallebäcks Terrasser

Nu börjar byggnationen av Kallebäcks Terrasser, som med naturen runt hörnet och city inom cykelavstånd ska bli en levande och nyskapande stadsdel för människor med aktiv livsstil. Det nya området, som utvecklas och byggs av Wallenstam, kommer att omfatta runt 1 800 lägenheter och ca 20 000 kvadratmeter lokalyta.

De första kvarteren som nu byggs är Mejeristen och kv.9 med 434 hyreslägenheter. Namnen knyter an till platsens historia där den gamla Arlafabriken tidigare låg.

De första lägenheterna ska stå färdiga till Göteborgs 400-års jubileum 2021 och utgör en del av projektet BoStad 2021. En unik satsning där Göteborgs Stad samverkar med ett stort antal byggaktörer för att bygga 7000 nya lägenheter (utöver ordinarie bostadsbyggande) fram till jubiléet. 

Wikströms uppdrag omfattar bland annat ramhandling VVS, detaljprojektering rör, besiktning rör och luft m.m. på några av kvarteren på Kallebäcks Terrasser.

Visionsskiss: Nyréns arkitektkontor