Certifiering Miljöbyggnad GULD

Vi är nu i mål med vår Miljöbyggnadscertifieringsansökan gällande nybyggnad av Sparråsskolan och Sparrås idrottshall för Kungälvs Kommun. Båda byggnaderna är nu certifierade enligt nivå GULD.