Cochlear-huset Miljöbyggnad silver

Nu är certifieringsprocessen av Cochlear-huset färdig och klassningen blev nivå silver.

Platzer Fastigheter som äger fastigheten har som mål att miljöcertifiera samtliga fastigheter senast fem år efter att de har förvärvats. Kontorsbyggnaden som Cochlear hyr ligger intill riksväg 40 mellan Landvetter och Göteborg.