Det blåser medvind i Hallandsregionen

Falkenbergskontoret 2019

Sedan en tid tillbaka pågår en expansion i hela Halland, och Varbergs kommun tillhör en av de snabbast växande kommunerna i hela landet. Även många av de andra kuststäderna har fått en ökad inflyttning, vilket skapar tillväxt i hela regionen. 

Falkenberg ligger relativt centralt i Halland varför Wikström som en del i det strategiska arbetet valde att etablera ett kontor på orten redan 2008. Lokalt finns en rad aktörer inom olika segment i byggbranschen, där Wikströms kompetenser utgör ett bra komplement.

Strategisk etablering

Att finnas på plats geografiskt gör det lättare att bli en aktiv samarbetspartner i regionen, menar Annika Aarthun, vd på Wikström.
– Vi har en tydlig vision för Falkenbergskontoret. Hela Hallandsregionen befinner sig i en tillväxtfas så vi ser det som strategiskt viktigt att också växa i området. För Wikström är det självklart en styrka i att kunna expandera med nya medarbetare och nya kunder.

Och kontoret i Falkenberg har vuxit. Rekrytering är ett viktigt fokusområde, under de senaste tre åren har antalet anställda fördubblats. Så sent som våren 2019 byggdes kontoret om för att rymma kontorsplatser för de senaste nytillskotten.

Bred kompetens

– Vi har en bra dynamik, säger Svante Nilsson, avdelningsansvarig för Kinna och Falkenbergskontoret. Här finns en blandning av både ålder och olika kompetensområden vilket gör att vi kompletterar varandra bra. De yngre är skickligare på 3D och cad, medan erfarenheten från äldre medarbetare utgör en lika viktig komponent.
Inte minst har kontoret i Falkenberg stor kunskap inom fjärrvärme. Här finns också bred kompetens inom VVS-projektering, besiktningar, hantering av energifrågor och energiberäkningar.

Ytterligare expansion

Tillväxten i regionen leder förstås till nybyggnationer, men innebär också upprustning av befintliga bostäder, skolor och annan offentlig verksamhet. En stor del av bostadsförsörjningspotentialen ligger i omvandlingsprojekt som exempelvis Västerport, som möjliggörs av dubbelspårsutbyggnad av Västkustbanan i tunnel, samt förtätning i stadsområdet. 

Wikström har genom åren etablerat en mängd kundkontakter som till stor del är återkommande, men företaget arbetar aktivt för att hitta nya kunder och samarbeten som kan ge förutsättningar för ytterligare expansion.
– Det är verkligen roligt att se att vårt arbete här uppskattas och har gett ringar på vattnet, säger Svante Nilsson. Vi kan erbjuda många olika roller i byggprocessen, alltifrån utredningar, detaljprojektering, kontroll och besiktning. Det ger oss kraften att arbeta direkt med beställare såsom kommunala bolag men också med entreprenörer.

– Vår målsättning är att kontoret ska fortsätta växa och inom de närmsta åren räknar vi med att få ytterligare tre till fyra nya medarbetare, bekräftar Annika Aarthun. Det ligger en utmaning i det eftersom det råder brist på arbetskraft, men vi märker att vi är en attraktiv arbetsgivare så vi ser framtiden an med stor tillförsikt.