Efterfrågan på besiktningar ökar

Henrik Quicklund, Samuel Freiholtz, Fredrik Skenhall och Hannes Andersson

Wikström har de senaste åren märkt av ett allt större intresse hos sina kunder att få hjälp med att utföra entreprenadsbesiktningar. De egenkontroller som utförs av entreprenören är inte alltid tillräckliga.

Undvik kostsamma åtgärder

Vi har sett att andelen brister som upptäcks i samband med att en ny anläggning tas i drift ökat, vilket många gånger påverkar verksamheten berättar Samuel Freiholtz på Wikström.
– Att åtgärda dessa i efterhand är tyvärr ofta betydligt mer kostsamt och komplicerat. Bristerna belastar dessutom ofta förvaltningsorganisationerna vilket tar både tid och resurser. Med hjälp av en väl utförd slutbesiktning kan det många gånger helt undvikas.

Förändring och föryngring av branschen

Det växande intresset från kunderna beror mycket på allt som sker på marknaden just nu, tror Samuel. Det är nya energisystem och systemlösningar som kräver att branschen kontinuerligt håller sig uppdaterad vilket Wikström har varit bra på. Många av medarbetarna
har dessutom hunnit få lång erfarenhet inom sina olika områden, något som tillsammans med detaljkunskaper krävs för att kunna utföra en bra besiktning.

Just nu sker något av ett generationsskifte i branschen då många duktiga besiktningsmän närmar sig pensionsåldern.
– Vi har kontinuerligt växlat upp och har lyckats bra med att föryngra vår besiktningsgrupp vilket gör att vi står starka.
Entreprenadjuridik samt lagar och förordningar är en grundpelare i besiktningssammanhang, men lika viktigt är hög systemförståelse och stort engagemang.
Det ställs höga krav på en besiktningsman, yrket är något man växer in i påpekar Samuel Freiholtz. I dag arbetar ett stort antal sakkunniga på Wikström och erbjuder besiktningsverksamhet inom såväl VVS som energi.