Framtiden ljus för besiktningar

Branschen riskerar att inom några år stå inför ett scenario där många av de rutinerade besiktningsmännen pensioneras och efterlämnar en lucka då återväxten inte riktigt hinner med. Wikström har under många år satsat på att ge besiktningsverksamheten tyngd, och även lagt stor vikt vid att rekrytera yngre besiktningsmän för att stå väl rustade inför kommande generationsskifte.

Wikström har flera besiktningsteam som tillsammans besitter en gedigen erfarenhet inom besiktningsområdet. Varje team sätts samman för att kunna erbjuda så stor bredd som möjligt, kvalitetssäkra besiktningarna, och samtidigt ge bra förutsättningar för kompetensöverföring mellan äldre och yngre besiktningsmän.

Genom företagets växande etablering inom el- teleområdet har utbudet av besiktningstjänster inom vent, VS, styr och övervakning kompletterats med rutinerad besiktningskompetens inom el- tele. 

Efterfrågan på besiktningsteamen ökar kontinuerligt. För beställaren är det väl investerade pengar då en kvalitetssäkrad besiktning kan bespara denne framtida problem som annars skulle kunna kosta mycket i såväl tid som pengar.

På bilden: Fredrik Skenhall