Från riktigt bra till ännu bättre!

Great Place to Work logo

För oss på Wikström är det viktigt att vara en riktigt bra arbetsplats där alla trivs, känner engagemang och vill stanna kvar. För att utvärdera våra medarbetares upplevelse av Wikström AB som arbetsplats har vi för andra året i rad genomfört medarbetarundersökningen Trust Index©, med hjälp av konsultföretaget Great Place To Work®.

När vi genomförde enkäten 2018 och vårt genomsnittliga förtroendeindex blev 82% fick vi veta att det var ett utmärkt resultat, vilket gjorde oss både glada och stolta. En viss oro infann sig dock över huruvida vi skulle kunna komma upp i samma nivå år två, men nu har vi fått facit: Vi har höjt vårt genomsnittliga förtroendeindex till 90%! En helt fantastisk höjning och nu börjar vi närma oss nivån där Sveriges Bästa Arbetsplatser ligger! 

Hela 97% av våra medarbetare svarade positivt på påståendet "Allt sammantaget, skulle jag säga att det här är en mycket bra arbetsplats", vilket är en höjning med 2 procentenheter. 

Vi skiner såklart likt solen över dessa fina siffror, men tänker inte bli feta och lata utan fortsätter att utveckla våra styrkor och tar oss an de förbättringsområden som finns, för att bli en ännu bättre arbetsplats för alla! 

Sedan 2018 är Wikström certifierat som ett Great Place To Work.