Genomtänkta lösningar på ny förskola i Backa

På Lisa Sass gata i närheten av Selma Lagerlöfs Torg bygger Göteborgs Stad en ny förskola. Detaljplanen från 1970 med en byggnadshöjd på sju meter innebar en utmaning för att få plats med dagens moderna installationer berättar Marie Bördin på Glantz Arktitektstudio.

Den nya förskolan ska erbjuda plats för 144 barn och byggas i två plan som vardera innehåller fyra hemvister samt ett eget tillagningskök. Hela byggnationen präglas av ett pedagogiskt tänkande både inomhus och utomhus. 

Pedagogiskt utformad

Förskolan får tre huskroppar som sammanlänkas via gemsamma utrymmen där barn från olika hemvister kan mötas, bland annat en ateljé och ett pedagogiskt kök. Härifrån når man också tillagningsköket och matplatserna för de fyra hemvisterna. Hela inomhusmiljön är pedagogiskt planerad för att underlätta samarbetet dem emellan och skapa naturliga mötesplatser för barnen. Färgskalan går i lugna och sobra nyanser av grönt, blått och grått både i fasaden och inomhus, där inomhusfärgen får en skimrande ton som ger en vacker lyster i de olika rummen. 

Högteknologi ger hållbarhet och trygghet

El, tele, data och belysning projekteras av Wikström och Lars Nygren har haft ansvar för att tillgodose Göteborgs Stads krav på både energibesparing och mesta möjliga trygghet ur ett tekniskt perspektiv. Här finns högteknologisk styrning för passagesystem, lås och larm; bland annat ett speciellt barndaglås som styrs av förskollärarna och förhindrar att barnen kan lämna hemvisterna på egen hand. All inomhusbelysning består av energisnåla LEDarmaturer som har närvarostyrning för att skapa trygghet för barnen i alla miljöer men också har låg driftskostnad. – Med en såpass gammal detaljplan fanns vissa problem med att få plats med alla dessa moderna lösningar, säger Marie Bördin. Sju meters byggnadshöjd vid fasadliv och flera krav på de tekniska installationerna har inneburit ett avancerat projekt för oss. Lösningen blev ett varmt tak med generös lutning som gav plats för alla installationerna samtidigt som det gick att bibehålla den lagföreskrivna takhöjden inomhus på 2,70 meter. 

Integreras i bostadsområdet 

Även utomhus har förskolan samma genomtänka lösningar för såväl den pedagogiska verksamheten som ur ett trygghetsperspektiv utan att ge avkall på energibesparing, berättar Lars Nygren. – Vi har närvarostyrning även utomhus och har utökat belysningsstyrkan på lekplatserna för att det ska kännas mera ombonat och tryggt under den mörka årstiden. Vi har dessutom kompletterat inbrottslarmet med en så kallad buzzer, en utrustning med ett högfrekvent ljud som ska förebygga både skadegörelse och inbrott. Den tidigare förskolan ligger på tomten intill och ska rivas så snart den nya är i bruk. Förskolan ingår i en ny detaljplan för området kring SelmaLagerlöfs Torg. En del av den gamla förskolans gård blir nu en park för allmänheten och den nya förskolans gård och lekplats ska integreras i den nya parkmiljön. Tanken är att barnen som bor i området ska kunna leka här när förskolan är stängd och på så sätt bli en del av bostadsområdet. Den nya förskolan väntas vara klar för inflyttning våren 2018.

Skiss: Glantz Arkitektstudio