Här blir historien en del av framtiden

Mölnlycke Fabriker

I det klassiska området Mölnlycke Fabriker planeras 600 nya bostäder och 20 000 kvadratmeter kommersiell yta. Wallenstam har tillsammans med Härryda kommun tagit fram en plan för det nya området, där gammalt möter nytt.

Mölnlycke Fabriker är ett genuint bruksområde som nu bebyggs med målsättningen att erbjuda ett varierat boende. Här kommer stad att möta natur och avkoppling samsas med ett brett aktivitetsutbud. Med närhet till Wendelsbergsparken erbjuds vackra grönområden med ett behagligt gångavstånd till centrum.
− Vi strävar efter ett levande bostadsområde där vi tar tillvara på den unika miljö som Mölnlycke Fabriker erbjuder, berättar Jonathan Rodestedt, projektledare på Wallenstam. Det här kommer att bli en kombination av nytt och gammalt, med fokus på hållbarhet och kvalitet.

Planen är att ha en färdig detaljplan i september 2018 och att bygget sedan kan påbörjas samma höst. Området förväntas stå färdigt under 2025.

Kostnadseffektiv uppvärmning ger resultat

Wallenstam har en modell för uppvärmning som bygger på en kombination av värmepumpar och fjärrvärme. Luftvattenvärmepumpen överför värmen till det vattenburna värmesystemet och ackumulerar värmen i tankar för att värma husen. Fjärrvärmen och värmeväxlare hjälper i sin tur till att understödja värmepumparna. Det är ett system som visat sig både ekonomiskt och effektivt.
− Vi använder vindenergi från våra egna vindkraftverk för att driva värmepumparna, berättar Jonathan. Detta ser vi som en vinst för både oss och miljön.

Wallenstam är måna om att arbeta med sina konsulter under ett tidigt skede. Wikström involverades i projektet våren 2017 och har varit med hela vägen. Kenneth Westholm och Nicholas Dellenmark har projekterat fjärrvärme, fiber samt kvartersel och tycker båda att det har varit ett spännande projekt.

Fjärrvärme krävde expertis

Fjärrvärmen är en del i Wallenstams uppvärmningsmodell men har visat sig vara extra utmanande att installera denna gång.
− Det är ett kuperat område och vår normala lösning med tvillingrör har inte kunnat tillämpas hela sträckningen. Vi har istället fått använda singelrör där det är som mest kuperat och riktningen på sträckan ändras, som i backarna upp till de två kvarteren som byggs först. Eftersom rören inte kan böjas för mycket på grund av expansionsupptagningar när de är markförlagda så har vi fått fundera över hur vi förlägger singelrören med avlastning på dem, berättar Nicholas.

Arbetet har krävt samordning med VA då större delar av fjärrvärmeledningarna kommer att dela schakt med dem. Situationsplanen är avklarad och stationer finns installerade, nu återstår endast ledningarna för en färdig installation.
− Det har fungerat jättebra, säger Kenneth. I och med att Wallenstam äger marken har det varit en komprimerad och effektiv process med god kommunikation.
− Vi arbetar kostnadseffektivt genom att kunna styra processen på det här viset med samlade aktioner och installationer, förklarar Jonathan, och som vanligt har Wikströms expertis varit ett utmärkt komplement för oss.