Högsta kvalitet är målet när Hufvudstaden framtidssäkrar

Oliver Lendowski och Michael Sönmör

Fastighetsägaren Hufvudstaden framtidssäkrar just nu sina kontorslokaler på Östra Hamngatan 26 i Nordstan, Göteborg. Med specialitet på premiumkontor har målet varit att skapa framtidens kontor med kvalitet in i minsta detalj.

I öppna, luftiga lokaler som doftar målarfärg möter vi Oliver Lendowski från Hufvudstaden fastigheter för en rundvandring i de kontorslokaler där ombyggnationen pågår. Trots att arbetet är i full gång är rummen påtagligt ljusa och rymliga och med en luft som är slående frisk efter att ha kommit in från den trafikerade gatan utanför.
– Framtidens kontor förtätas. Det går inte att förutsäga hur många som kommer att vara på samma yta från dag till dag, eller vilka behov som kommer att uppstå, berättar Oliver. Förr var kontor en plats för arbete, men idag har det utvecklats till en plats där man umgås även efter arbetstid. Flexibilitet är därför ett nyckelord. Vi ska alltid ligga i framkant och ge hyresgästerna vad de vill ha, innan de vet att de vill ha det.

Hårt jobb gav resultat

Fastighetens befintliga luftbehandlingssystem är redan fullt utbyggda och kommer inte att klara av att leverera den mängd luft som framtidens moderna och persontäta kontor kräver. Hufvudstaden har därför tagit ett helhetsgrepp och anlitat Wikström AB för att se över vilka åtgärder som krävs. Till skillnad från mycket annan teknik har ventilationsinstallationer blivit större i takt med ökade luftflödesbehov och tuffare energikrav.

Michael Sönmör på Wikström har tagit fram en lösning där systemen är dimensionerade för framtida belastningar, med variabelflöde och behovsstyrning möts de flexibla behoven på ett energieffektivt sätt.

Efter sex månaders projektering påbörjades installationsarbetet våren 2019. Två nya luftbehandlingssystem ska komplettera de redan befintliga. De nya aggregaten placeras i nuvarande
fläktrum på vinden och ett antal nya schakt dras ner genom hela fastigheten.
– Jobbet har varit utmanande, bekräftar Michael Sönmör. Det begränsade vindsutrymmet har försvårat dragningen av kanaler, dessutom har vi behövt hitta nya schaktlägen genom byggnaden för att nå alla ytor med så liten påverkan av lokalerna hos befintliga hyresgäster som möjligt, och med minsta möjliga störning under genomförandet.
– Michael har tillbringat oändligt mycket tid i byggnaden och skapat fantastiska lösningar åt oss, säger Oliver Lendowski. Det har varit ett riktigt hästjobb emellanåt, men det har blivit hur bra som helst. De nya lokalerna kommer att stå färdiga helt enligt planen, vid årsskiftet 2019/2020.

Långsiktighet och samarbete

För Hufvudstaden är långsiktighet en självklarhet.
– Vårt motto är att behålla och förvalta alla våra fastigheter. Är man hyresgäst hos oss kan man räkna med att vi förvaltar och bygger med högsta kvalitet som mål. Det vi inte betalar för idag får vi istället betala för i framtiden, vi har inte råd med billiga lösningar, slår Oliver Lendowski fast.
Det innebär bland annat att Hufvudstaden arbetar hållbart med både lokalmiljö, energieffektiva lösningar och material. Träet som används i fastigheten är odlat i Sverige och i entrén används Ekebergsmarmor istället för importerad sten.

Långsiktiga resultat kräver långsiktiga samarbeten och Wikström har varit med under flera av Hufvudstadens projekt genom åren. Att hitta en konsult som är villig att sätta sig in i sin partners behov och arbeta långsiktigt kan vara svårt, men Oliver Lendowski menar att samarbetet med Wikström levererat precis detta.
– Wikström är duktiga, engagerade och lyhörda. Dessutom förstår de vår målbild; att alltid ge kunden högsta kvalitet, vilket gör dem mycket lätta att jobba med.