Intelligent belysning på Frölunda Torg

Wikström är engagerade av Skandia Fastigheter för att energieffektivisera allmänna ytor på Frölunda Torg. Det senaste projektet består i att byta ut befintlig belysning i lastgator, körtunnlar, transportgångar samt passager, till energieffektiva LED-armaturer med inbyggd teknisk intelligens. Ljusstyrningen tänder, släcker, talar om vilka armaturer som skall lysa och hur mycket. På så vis får man rätt ljus på rätt plats, vid rätt tidpunkt, men med lägre energiförbrukning.

Åtgärderna innefattar förutom allmänbelysningen även nöd- och hänvisningsbelysningen, där man valt att återanvända befintliga UPS-centraler för att få avbrottsfri kraft till dessa, istället för att köpa in nya armaturer med inbyggda batterier.