Kirurgiskt anatomiskt träningscenter

I rättsmedicins tidigare lokaler påbörjas inom kort en större ombyggnation för att skapa ett kirurgiskt anatomiskt träningscenter, där det bland annat kommer att bedrivas anatomisk undervisning och kirurgisk färdighetsträning. 

Det är Göteborgs universitet som med hjälp av Akademiska hus genomför ombyggnaden och den första etappen, som invigdes under hösten, innefattade lokaler för gruppundervisning och självstudier.

Wikström ansvarar för projektering av VVS i samband med ombyggnaden