Kompetens, samarbetsförmåga och lyhördhet i topp i årets NKI

Wikström genomför vartannat år en kundundersökning med målsättningen att utveckla kundrelationer och hitta förbättringsområden i verksamheten. Detta görs genom en kort enkät där kunderna får besvara frågor beträffande förväntad och upplevd kvalitet på utförd tjänst. 

Resultatet från årets undersökning visar att våra kunder ger oss ett gott betyg, med ett nöjd-kund-index på 4.0 på en skala där 5 är högsta betyg. Särskilt stolta är vi över att vi på frågan om "Företaget är kompetenta för uppdraget" får hela 4,7 i betyg och på de båda frågor som rör samarbetsförmåga och lyhördhet får hela 4,6 i betyg.

- Jätteroligt att få den responsen från våra kunder, det stärker vår visshet om att vi har kompetenta medarbetare med bra kundfokus som levererar det kunden vill ha, säger vd Annika Aarthun.

Undersökningen visar också på förbättringsmöjligheter när det kommer till marknadsföringsområdet, där flera kunder tycker att Wikström inte syns tillräckligt på marknaden. 

- Detta är något som vi arbetar med och förhoppningsvis kan vi höja det betyget till nästkommande undersökning. Ni kommer att få se mer av oss framöver helt enkelt, avslutar Annika.