Komplicerad ventilationslösning när Dentsply flyttade in

Filip Casteborn och Magnus Nordh
Kungsleden fastigheter har ett mångårigt samarbete med Wikström bakom sig, något alla parter hade nytta av när en föredetta lagerlokal skulle byggas om åt en kund i läkemedelsbranschen.

I september 2018 var det slutbesiktning av de nya lokalerna och det tekniskt komplicerade ventilationssystemet. Dentsply har haft höga krav på installationerna och allt måste fungera i samband med inflyttningen så att produktionen skulle kunna komma igång omedelbart.
– Inledningsvis underskattade vi nog komplexiteten i det här projektet, medger Kungsledens marknadsområdeschef Patrick Bernvid, så det känns väldigt bra att vi har haft Wikström med oss som konsulter. Vi känner varandra väl och de är mycket kompetenta. Litar man på varandra är mycket vunnet.

Klassat som renrum

Dentsply kommer att ha en lagerdel medan det sker förpackning av läkemedel i den intilliggande lokalen. Det innebär att den måste leva upp till snävt ställda temperatur- och fuktkrav samt ett renrumskrav. Det var också där den stora utmaningen låg berättar Magnus Nordh, projektör på Wikström.
– För att nå den renhetsgraden har vi behövt ta till en rad åtgärder. Tilluften i luftaggregatet filtreras mycket noga med extra filter och fler antal filtreringar, alla kanaler mäts också kontinuerligt. Vi har också en hög omsättningsvolym av luften samtidigt som vi måste avfukta mycket för att klara av att hålla rätt fuktnivå i rummet.

För att avfukta luften som tillförs lokalen måste uteluften först kylas ner till ca +5°C och därefter åter värmas till rätt inblåsningstemperatur. För att inte riskera luftläckage från lagret har produktionshallen ett övertryck som regleras via tryckgivare och spjäll. Klimatet i lokalen mäts kontinuerligt och styrs momentant via klimatanläggningen.

Niclas Wanland, teknisk förvaltare, Filip Casteborn, Magnus Nordh och Patrick Bernvid, marknadsområdeschef på plats i de nya produktionslokalerna

Låg energiåtgång

Magnus Nordh och Filip Casteborn har projekterat VVS och styr medan Kenneth Westholm har projekterat el och tele. För att bibehålla ytan i lokalen blev lösningen att bygga ett nytt entresolplan med plats för den utrymmeskrävande klimatanläggningen.
– Vi har fått tänka till för att uppnå alla krav utan att få för hög energiåtgång, säger Magnus Nordh. Vi löste det bland annat genom att ta hand om överskottsvärmen från kylmaskinerna och använda den för att värma upp luften som tillförs lokalen.

Eftersom produktionen omfattar läkemedel ställs också specifika krav på sprinklersystemet med en egen vattencistern i anslutning till huset och extra många sprinklerhuvuden.

I samband med inflyttningen installeras en rad olika produktionsmaskiner och robotar med behov av tryckluftskompressorer, vilket Wikström också har projekterat. 
– Projektet tog lite längre tid än beräknat, säger Niclas Wandland som är teknisk förvaltare på Kungsleden, men vi har ett väldigt gott samarbete med Dentsply och de förstod svårigheterna vi stod inför. Nu ser vi resultatet och det är tack vare att samarbetet mellan alla inblandade har gått så bra. Med skickliga entreprenörer och konsulter så löser man allt.