Kyrkogatan får ett ansiktslyft

Kyrkogatan
I området Fredsgatan, Drottninggatan och Kyrkogatan i centrala Göteborg sker förändringar i takt med att fler företag slår upp portarna. Här ligger bland andra fastigheten Perukmakaren som ägs av Vasakronan och just nu genomgår en förvandling, inte minst vad gäller Kyrkogatan. Det som för bara några år sedan var en relativt anonym bakgata har nu stor genomströmning av människor och ett brett utbud av butiker och matställen. I samband med nya hyresgäster och högt ställda krav på ventilationen vände Vasakronan sig till Wikström för att få hjälp.

Hela fastigheten totalrenoverades under 2014, även då var Wikström involverade och Magnus Nordh och Lars Askulv är därför väl insatta i fastigheten. 
− Fastighetens ventilationssystem är så nytt och modernt att vi valde att bygga vidare på det, säger Magnus. För oss handlade detta lika mycket om att inte förstöra det som redan fungerade väl, samtidigt som vi behövde göra ett antal nya installationer i byggnaden.
– Vi är väldigt glada över att Magnus och Lars som kan fastigheten är med oss även nu. Det känns tryggt att den nya tekniska lösningen på bästa sätt byggs ihop med den befintliga, säger Eric Eliasson, fastighetsutvecklare på Vasakronan.

Internationell klient med höga krav

I september 2018 flyttade Barry’s Bootcamp in på Kyrkogatan 58; en amerikansk gymkedja som just har etablerat sig i Göteborg. Här pågår högintensiv träning med en garanterad värmeutveckling som resultat i en lokal som bara är hundra kvadratmeter stor. Lösningen för att tillgodose de extrema behoven av frisk och sval luft blev installation av ett behovsstyrt ventilationssystem. Inblåsning via textilkanaler samt installation av ett system med fläktluftskylare som används vid topplaster. Totalt uppgår kylbehovet till ca 35 kW för salen, något som motsvarar effektbehovet för ungefär trehundrafemtio stillasittande människor.

Restaurang krävde eget ventilationssystem

På adressen intill öppnade Holy Green under samma månad sin nya salladsbar. Fastighetens befintliga ventilationssystem räckte inte till för restaurangköket.
– Vi var tvungna att installera ett nytt system och det visade sig kräva ett visst mått av kreativitet, berättar Magnus Nordh som är projektör på Wikström.
Ventilationen behövde dras upp genom byggnaden för att gå ut genom taket. Flera av våningarna består av garage med skiftande höjdnivåer vilket gjorde kanaldragningen, och framförallt placeringen av det nya fläktrummet, till en utmaning.
− Vi fick vara väldigt noggranna i vårt arbete och tänka kreativt gällande fläktrummet. Vi valde att bygga fläktrummet i angränsning till parkeringsplatserna, som en fristående modul. På så vis behövde vi inte ta upp uthyrbar yta i form av parkeringsplatser, förklarar Lars Askulv.

Expertis garanterar resultat

Ventilationssystemen i lokalerna är mycket energieffektiva, ingen tillskottsvärme tillförs tilluften utan värmning sker enbart med återvinning av internvärmen i lokalen. Alla rum är behovsstyrda vilket innebär att luften fördelar sig dit där folk vistas och behovet finns. Detta ger ett bra inomhusklimat och mycket bra energianvändning.

Eric Eliasson är mycket nöjd med resultatet.
− Det har rört sig om pressade tidsintervall eftersom de nya verksamheterna ska öppna på utsatt datum. Dessutom har vi befintliga hyresgäster i full verksamhet.
Trots det har ombyggnationen gått problemlöst. Alltifrån logistik och samarbete med de olika entreprenörerna har fungerat felfritt.
– Wikström har som vanligt varit jättebra att samarbeta med. Vi föredrar att använda oss av experter när vi arbetar, då går det enkelt, trots utmanande omständigheter konstaterar Eric.