Med utsikt över havet och Varbergs fästning

Bostadsområdet Kasematten på Krabbes väg i Varberg närmar sig sin slutfas. Här bygger Derome 96 nya lägenheter varav 35 är hyresrätter. De fyra husen ligger ett stenkast från havet och från de översta våningarna är utsikten över vattnet och bort mot Varbergs fästning magnifika.

Samma adress var bebyggd redan tidigare med fyra äldre bostadshus som ägdes av Derome. Ursprungligen angav detaljplanen att de befintliga husen skulle byggas på med fler våningar. Redan i ett tidigt skede valde Derome istället att riva och bygga fyra nya hus med sex våningar och ökade på så sätt beståndet med 42 lägenheter.

Medverkar under hela projektet

Wikström har varit involverade sedan 2013 och Svante Nilsson har både gjort rambeskrivningen och varit delaktig i upphandlingen av entreprenörer. Senare i projektet blev Wikström ombedda av entreprenörerna Falkenbergs Rör och Bravida att vara kvar som projektörer för rör- och ventilationsinstallationerna. Det har varit en stor fördel att ha Wikström som samarbetspartner hela projektet igenom tycker Pehr Johansson, projektledare på Derome Mark och Bostad.
– Svante och hela projektgruppen har varit jättebra. De har förståelsen för hela det tekniska utförandet eftersom de har gjort ramhandlingarna. Vi har lärt känna varandra väl och de vet precis vad vi vill ha så det sparar både tid och kraft under byggnationen.

Lågenergihus

Derome ställde höga krav på energieffektivitet och hade som målsättning att ligga 25 % under normkraven på energiåtgång, något man också har lyckats med. Lösningen blev ett traditionellt koldioxidneutralt system med fjärrvärme. Likaså VVS-lösningarna är väl beprövade även om rörinstallationerna till en viss grad har påverkats av slutkundens önskemål.

Utvecklande problemlösning

Derome har gett bostadsrättsinnehavaren stora möjligheter att påverka sin bostad och då har det varit oerhört värdefullt att diskutera lösningarna i projektgruppen. Svante tycker att projektet har varit mycket intressant i och med att Wikström har fått vara engagerade i byggets alla skeden ända ner på detaljnivå. 
– Det har handlat om alltifrån vilka radiatorer eller fönster som fungerar till att flytta en vägg, installera ett torkskåp eller en annan toalett och då måste vi ju gå igenom ritningarna och se om det är möjligt.
– Allt är ju inte möjligt i ett flerbostadshus förtydligar Pehr, och jag har verkligen uppskattat att samarbeta med en kunnig och flexibel projektör. Vi har löst problemen ihop och kunnat förklara för slutkunden på vilket sätt vi kan tillmötesgå deras önskemål. 

De upplever båda två att samspelet har varit både roligt och utvecklande. Dessutom har de haft stor nytta av repetitionseffekten. Så snart den första etappen stod klar hade de dragit en rad slutsatser som utvecklade och effektiviserade det fortsatta arbetet. 

Under hösten 2016 började inflyttningen i de första två husen och samtliga lägenheter

beräknas vara klara hösten 2017.