Miljöbyggnad nivå silver för nya Porsche Center i Jönköping

Porsche Center Jönköping
I oktober 2019 invigdes Porsche Center Jönköping. Centret är byggt i tre plan och med hela 4488m2 finns det gott om plats för showroom med försäljning av såväl nya som begagnade modeller, kontor samt bilvård i form av verkstad och däckavdelning.

Det senaste tillskottet av Porsche Center ligger längs med E4:an och fastigheten ägs och förvaltas av Castellum som också har byggt den. Castellum förvaltar sedan tidigare ytterligare en fastighet i Mölndal med Porsche Center som hyresgäst.

Exklusiv anläggning

Båda fastigheterna har byggts i samarbete med arkitekt Åke Walter som är auktoriserad Porschearkitekt och har ritat dryga 20-talet anläggningar runtom i Europa. En process som på många sätt förenklar arbetet, berättar Christian Nilsson, projektledare på Castellum.


– Det är ju väldigt noga att alla center ser likadana ut, de ska ha samma exklusiva utseende och känsla. Genom att arbeta med Åke Walter får vi tydliga styrmedel att utgå ifrån. Förutom att fastigheten ska ha rätt utseende finns också interna krav på Castellum som profilerar sig som ett av världens mest hållbara fastighetsbolag. Därför har man också valt att bygga enligt nivå silver i miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. 
Miljöbyggnad silver

En certifiering i Miljöbyggnad är en form av utökad kvalitetskontroll och kvalitetsstämpel utöver gällande myndighetskrav, förklarar Joakim Ström som är miljöbyggnadssamordnare på Wikström.
– Vi spänner bågen en nivå över myndighetskrav till betygsnivå silver. Min roll som samordnare är att se till att bygghandlingarna blir så tydliga som möjligt för entreprenörerna under byggnationen. 

Joakim har varit miljöbyggnadssamordnare under systemhandlings- och bygghandlingsskedet samt sammanställt ansökningshandlingar, ansökt om preliminär certifiering och varit rådgivande under hela processen. Han har även deltagit på projekteringsmöten för att säkerställa så att de olika projektörerna levererar handlingar enligt betygskriterierna. Underlaget lämnades in i januari 2019 och byggnaden är nu preliminärt certifierad i Miljöbyggnad enligt kriterierna för betyg silver.

Hållbar kvalitetsstämpel

– Pappersprodukten är en sak, där arbetar vi med flera olika avvägningar och teoretiska beräkningar, säger Christian Nilsson. Nu går vi in i skarpt läge med verifieringsfasen som är det viktigaste. Då får vi svart på vitt att byggnaden lever upp till kriterierna enligt preliminärcertifieringen.
Det är en rad energimätningar som ska verifieras, bland annat förbrukningen av verksamhetsel, fastighetsel och tappvarmvatten. Att bygga enligt  miljöbyggnad silver blir en kvalitetsstämpel för såväl Castellum som för hyresgästen, menar Christian Nilsson.
– För hyresgästens räkning blir det till exempel ett garanterat hälsosamt och behagligt klimat; men det handlar också om ekonomi och ett hållbarhetsperspektiv. En energisnål byggnad är billigare över tid och får på sätt också ett högre värde. Det ligger helt i linje med vår hållbarhetsprofil.

I oktober 2019 flyttade Porsche in i anläggningen medan Castellum fortsätter som förvaltare.