Milslång kulvert förser Anderstorp med fjärrvärme

Kommunen i Gislaved har en uttalad strategi att arbeta med klimatåtgärder och bland annat minska användandet av fossila bränslen. Ett stort steg framåt sker nu genom att bygga ut fjärrvärmeverket i Gislaved och erbjuda allt fler i kommunen möjlighet att konvertera till fjärrvärme.

Gislaved Energi AB har sedan 2011 kraftigt byggt ut sitt nät från en produktion av ca 9 GWh till dagens 30 GWh. I Anderstorp som är en av kommunens tätorter kommer däremot en stor del av energin som i dag används från oljeeldning och naturgas. I samband med att Gislaved Energi började planera för en utbyggnad ville man förlänga fjärrvärmeledningen även till Anderstorp. Projektet beräknas kosta 95 miljoner och som en del av finansieringen sökte man och fick beviljat ett bidrag på 45 miljoner från Naturvårdsverket. 

Den korta tiden en utmaning

Wikström har samarbetat med Gislaved Energi AB sedan 2007 och har tidigare projekterat det befintliga fjärrvärmenätet. Sedan i juni 2016 är Mats Axelsson från Wikström också engagerad i den pågående utbyggnaden. 
– Arbetet inleddes med en förstudie och följdes av samråd med Gislaveds kommun, ansökan om miljötillstånd och upphandling av entreprenörer. Därefter har jag haft rollen som projektledare. Projektledningen omfattar fjärrvärmenätet och dess fjärrvärmecentraler samt de entreprenader som pågår med bland annat byggmöten, kontroller och besiktningar. Tidsschemat är pressat, hela utbyggnaden ska vara klar sommaren 2018 och därför byggs kulverten från både Gislaved och Anderstorp för att mötas på mitten. 

Växande intresse för fjärrvärme

Nätet mot Anderstorp kommer att byggas ihop med Gislaveds befintliga fjärrvärmenät, förklarar Rikard Bondeus, Teamchef Värme på Gislaved Energi. Byggnationen är indelad i elva etapper som måste planläggas noggrant av honom själv, Mats Axelsson samt övriga involverade parter. Totalt ska det byggas ungefär en mil kulvert med servisledningar mellan de två orterna. Mitt emellan ligger ett befintligt fjärrvärmeverk som i dagsläget har en fastbränslepanna och utökas med ännu en. Behovet ökar stadigt i takt med utbyggnaden säger Rikard Bondeus.
– Projektet väcker uppmärksamhet i kommunen och allt fler blir intresserade av miljövänlig el. Under hösten och våren kommer vi att driftsätta ett 50-tal nya kunder som har anmält sig bara sedan sommaren. Gislaved Energi räknar med att behovet kommer att ligga på 55 GWh under de kommande tre åren men att det därefter ökar ytterligare och närmar sig 70 GWh. Redan nu byggs anläggningen för att klara den högre kapaciteten.