Modern depå för Roslagsbanans nya fordon

Snart påbörjas byggnationen av en ny depå för Roslagsbanans tåg i Molnby i Vallentuna kommun. Den byggs för att klara en framtida kapacitetsökning då antalet resenärer stadigt ökar. 
Depån består av en uppställningshall på 8 000 kvadratmeter och en verkstadshall på 4 000 kvadratmeter för de 22 nya, 60 meter långa, fordon som i framtiden ska trafikera Roslagsbanan. Här kommer också att finnas en kontorsbyggnad samt byggas anslutande spår mot norr. 
Tekniskt stöd av Wikström

Beställare är Stockholms läns landsting medan Trafikförvaltningen kommer att förvalta anläggningen. Wikström är en av de konsulter som bistår Trafikförvaltningen med kunskap inom tele, it och styrövervakning och Jimmy Tegnebrink har arbetat som biträdande projekteringsledare sedan starten i januari 2016. 
– Det är väldigt positivt att ha involverats så tidigt i projektet. Det är ett stort antal dokument och ritningar som ska tas fram av projektörerna. Bland annat underlag till beställarna med alltifrån vilka switchar som ska användas till vilka tekniska system som är bäst lämpade. 

Jimmys roll består i mångt och mycket av att vara ett tekniskt stöd åt konsulterna. Han ser bland annat till så att alla tekniska system kring programmering och en driftfärdig anläggning är klara redan i projekteringsskedet samt att alla teknikområden har tagits med i åtanke så att inga tilläggskostnader uppstår. Arbetet består också av att identifiera riskerna och bedöma vilka investeringar som är värdefulla, något som är av betydande vikt för såväl beställaren som konsulten.

Komplicerat projekt

Projektets korta deadline är en av de aspekter som komplicerar projektet förklarar Anders Isberg, projekteringsledare för depån. Ett femtontal olika aktörer är involverade och det kräver god och precis kommunikation för att alla ska få rätt information vid rätt tidpunkt, något Jimmy Tegnebrink är mycket bra på menar han. 
– Projektgruppen är väldigt slimmad, vi är åtta personer inklusive byggprojektgruppen. Att vi klarar jobbet på så få beror på både klarsynthet, kompetens och integritet men inte minns på personkemin i gruppen. 
Dessutom har projektet en avgränsad budget och de måste vara varsamma med skattebetalarnas pengar.

Under oktober 2017 går den renodlade projekteringsfasen över i byggfasen. Tågupphandlingen är klar och hösten 2020 anländer tågen så det finns ingen tid att spilla menar Jimmy Tegnebrink. Depån är planerad att stå klar redan sommaren 2020 så att det finns gott om tid för relationshandlingarna.