Ny depå för den växande tågtrafiken

Filip Casteborn, Patrik Vukoja Andersson, Henrik Skoglund och Torvald Svahn
Västtrafik expanderar i takt med Göteborg och övriga Västra Götalandsregionen. Genom rigorösa analyser av nuvarande trafikkapacitet, framtidsprognoser och med ett mål om att få fler att välja kollektivtrafiken har man tagit fram strategin ”Målbild 2035”. Målet är att tredubbla antalet kollektivtrafikresor fram till 2035 jämfört med 2006.

Idag har Västtrafik omkring 115 tåg i drift och antalet kommer att behöva öka om målbilden nås, berättar Torvald Svahn, tågchef på Västtrafik. 
− Det innebär att vi får ett stort behov av att förnya fordonsparken i takt med att äldre modeller ska tas ur drift. Redan 2021 får vi en första leverans av fyrtio nya tåg i en planerad fördubbling av vår nuvarande fordonspark.

Strategisk placering

De nya fordonen behöver någonstans att servas, tvättas och underhållas. Västtrafiks bedömning av den mest fördelaktiga platsen visade sig vara en redan befintlig depå utanför Falköping.
− Det är ett strategiskt läge rent geografiskt, förklarar Henrik Skoglund som är projektledare på Västtrafik. Dessutom fanns ändamålsenliga lokaler och installationer att bygga utifrån vilket är en fördel.

Den befintliga depån kommer att byggas ut med ytterligare 4 750 m2 och de tre befintliga spåren förlängs med 110 meter vardera. Det tillkommer även ett nytt externt lager på cirka 2 000 m2 samt en dryga 1 000 m2 stor sanerings- och tvätthall. Allt som allt projekteras tre objekt samtidigt. För att ge plats åt de nya tågen ökas även kapaciteten på bangården med tio uppställningsplatser.

På Wikström är det fyra personer som har jobbat med projektering av rör-, ventilations- samt styr- och övervakningssystem. Wikström har även utfört energiberäkningar för samtliga byggnader berättar uppdragsledaren Patrik Vukoja Andersson. Handläggaren Filip Casteborn har ansvarat för 3D-projekteringen som gjorts i MagiCAD. 3D- projekteringen har varit en viktig del i samordningen mellan olika discipliner och system i den komplicerade anläggningen.

Avancerad teknisk lösning

Tack vare en gedigen erfarenhet internt på företaget och platsbesök på referensanläggningar i Boxholm och Falköping har arbetet med projektet fortlöpt på ett bra sätt. I servicehallen har 15 olika system projekterats, så som avisningsvatten, spolarvätska, tryckluft och fekalietömning. Tvätthallen har krävt stor omsorg i materialval på grund av den fuktiga miljön.
− Vår ritningssamordnare ser över alla ritningar just nu och det ser mycket bra ut, säger Henrik Skoglund. Det här har varit ett roligt projekt med bra driv och en go’ attityd mellan alla deltagare i uppdraget, och samarbetet med Wikström har som vanligt fungerat jättebra.

Västtrafik ser även över sin strategi gällande förvaltningsansvar inom organisationen, vilket gör att projektet i artikeln ännu inte har beslutats till fullo.