Nytt landmärke i Falkenberg

Vesterhavsporten illustration Fredblad ark
Snart får Falkenberg ett eget landmärke i form av ett sexton våningar högt hyreshus vid sydvästra infarten från E6. Fastigheten heter Vesterhavsporten och det är Gekås i Ullared som i samarbete med Vesterhavsgruppen gör ytterligare en rejäl satsning på hyresrätter i Falkenberg.

Höghuset kommer att rymma 134 nya lägenheter som samsas med sjuttiotalet parkeringsplatser belägna under marknivå. Hela första planet kommer att bestå av en friskvårdsanläggning med pool, rehab och gym som drivs av Strandhälsan.

I projektet Vesterhavsporten har Svante Nilsson, Markus Sievänen samt flera kollegor från Wikström stått för rambeskrivning med tillhörande brandberäkning och energiberäkning. På uppdrag av Falkenbergs Rör, som står för ventilation och VS entreprenaden, har även bygghandlingar upprättats.
− Vi har arbetat mycket med Wikström förut och vet att de kan sin sak, säger Martin Dahl, vd på Falkenberg Rör. Det blir en väldig enkelhet för oss att ha en ramförfattare och Wikström levererar alltid ett nära, enkelt samarbete. De står för precis det vi söker hos en projektör.

Markus Sievänen och Martin Dahl

Närheten förenklar samarbetet

Wikström har dessutom kontor i Falkenberg och det var en viktig faktor tycker Martin Dahl. Enkelheten i att kunna mötas ansikte mot ansikte är en trygghet och Wikström kan snabbt vara på plats om frågor uppstår. Markus Sievänen som är handläggande projektör på Wikström och Martin Dahl har tillbringat många möten ihop och på byggarbetsplatsen.
− Det här har varit en smidig process och en rolig erfarenhet sedan dag ett, säger Markus. Det är inte alltid man arbetar med högre byggnader och ur VVS-synpunkt har det varit väldigt lärorikt, bland annat vad gäller olika system och dess trycksättning.

Höjden kräver komplexa system

Mycket av arbetet har handlat om att få ihop brand- och säkerhet med VVS funktioner. Vid Bostadsentrén kommer bland annat räddningstjänsten att ha ett brandskåp för att kunna ansluta deras brandbil och säkerställa ett högre tryck i den trycksatta stigarledningen, vilket ställer extra höga krav på att få fram vattentrycket. Det sexton våningar höga huset har också flera andra säkerhetsåtgärder som säkerställer att ingen rökgas kan spridas och med hjälp av brandgasfläktar forcera ut brandrök vid en räddningsinsats. Fastigheten rymmer åtta olika aggregat med olika funktioner, behovsanpassad ventilation som justeras momentant med hjälp av C02/temperaturgivare och forcering av fläktar vid höga halter. Spa- och rehabavdelningen på plan ett i Strandhälsans lokaler värms upp av rehab och bubbelpoolbassänger tillsammans med ett aggregat som tar till vara på den höga fukthalten för att temperaturen skall hålla 33° C i lokalen året runt.

Wikström har stått för bygghandlingar och dess detaljskisser och man kan aldrig bli för noga med detaljerna, menar Markus.
– Jag har haft tät dialog med Martin längs vägen, det är viktigt att vara bollplank åt varandra. Något som Martin Dahl håller med om.
– Vi gör varandra bättre, inte minst eftersom vi känner varandra så väl numera. Det ger en rak och okomplicerad dialog.

De ser nu båda fram emot att våningsplanen börjar levereras och huset skjuts i höjden. För att förenkla och snabbt få upp byggnaden kommer Prefab Moduler med färdiga samordnade håltagningar. Trots detta innebär det en intensiv fas med att få fram bästa dragningarna av VVS-systemen. Därefter följer en värdefull tid med återkoppling och upprättning av relationsunderlag. Att bygga på höjden blir allt vanligare och varje erfarenhet längs vägen ger kompetens inför nästa projekt. Byggnationen av Vesterhavsporten påbörjades i april 2018 av den lokala entreprenören PH-Bygg. Den dryga 15 000 kvadratmeter stora byggnaden ska stå klar till årsskiftet 2019/2020 med inflyttning våren 2020.