Positiv utveckling av verksamheten

Sommaren har inte bara inneburit sol och värme utan även förstärkning till vår verksamhet.

Nu hälsar vi ytterligare 6 medarbetare välkomna. Lars Askulv, Adrian Hägerholt, Joakim Jarl, Ola Johansson, Benny Lindström samt Patrik Andersson har börjat hos oss under sommaren. Detta innebär att vi utökar inom våra områden VVS, och el-telesystem.

Vi hälsar alla välkomna och ser fram emot ett positivt samarbete.