Renoveringen blir till besparing i Backa/Brunnsbo

I Brunnsbo är renoveringsarbetet i full gång och den första fasaden av sammanlagt sex står klar. Betydligt mer har gjorts bakom kulisserna när det gäller energieffektivisering, kanske inte lika visuellt som en fasad, men det kommer att bli märkbart för både hyresgäster och Stena Fastigheter under vintern.

Upprustningen av de sex byggnaderna i Backa/Brunnsbo har planerats under lång tid och Stena Fastigheter har gjort en rad beräkningar på vilka åtgärder som behövdes för att minska energiåtgången i området. I samarbete med Wikström och Mats Nyberg utarbetades en lösning med återvinning av värme ur frånluften med hjälp av värme-pumpar. Fjärrvärmen finns kvar och arbetar tillsammans med den nya värmepumpsanläggningen. 

Tydlig och lyhörd kommunikation 

Initialt ville Stena Fastigheter ha en rambeskrivning för värmepumpsanläggningen men i takt med diskussionerna växte projektet, berättar Johan Hering, energiingenjör på Stena fastigheter. 
– Eftersom Mats är proffs på de här frågorna ville vi involvera honom i fler delar och bad honom räkna på en rad parametrar. Sedan jämförde vi våra siffror och började diskutera de bästa lösningarna.

Samarbetet har varit väldigt positivt, både Mats och Johan lovordar varandra och är ense om att ett bra underlag från beställaren förstås är viktigt men att tydlighet och lyhördhet dem emellan är minst lika viktigt i ett sådant här projekt. Johan framhåller också hur betydelsefullt det är att Wikström är med både initialt och hela projektet igenom. Det uppstår som regel frågor längs vägen som är betydligt enklare att ta om man har en långsiktig och god relation.

Frånluftvärmepump effektivast

I Brunnsbo består beståndet av sex huskroppar, tre långhus och sex punkthus, som alla kommer att få nya fasader med tilläggsisolering, nya fönster och isolering av taket. De sex husen får sin värmeförsörjning från två värmecentraler där nya värmepumpar placeras. Återvinningen av värmen sker från nio fläktrum och förs via de rörkulvertar som förbinder de olika husen till värmecentralerna. Den nya lösningen är tekniskt mer komplicerad än ren fjärrvärme och kräver mer underhåll men kommer ändå att resultera i en besparing säger Mats. 
– Vi har kompletterat det gamla systemet med sex effektiva frånluftvärmepumpar som tillsammans har en värmeeffekt på 260 kW. De gamla fläktarna har ersatts med nya och i fläktrummen har vi placerat effektiva återvinningsbatterier där energin i frånluften återförs till värmesystemet istället för att släppas ut, som tidigare.

Temperaturen på den återvunna värmen höjs sedan av värmepumparna och går tillbaka till hyresgästens lägenhet. Samtliga rörkulvertar har ersatt av nya och bättre isolerade för att minimera värmeläckaget och det i kombination med övriga isoleringsåtgärder kommer att ge ett tydligt resultat under höst och vintern.

Betydelsefull investering

Johan Hering beskriver att hans uppdrag som energiingenjör förstås går ut på att vidta åtgärder för att möta Stena Fastigheters krav på såväl avkastning som energiåtgång, men att företagets åtagande som fastighetsförvaltare är lika viktigt.
– Vi vill erbjuda våra hyresgäster trevliga bostadsområden med varma sköna lägenheter till bästa tänkbara hyra och för att nå dit är åtgärder av det här slaget viktiga och betydelsefulla.