Unikt läge för HSB på Västra Eriksberg

Under hösten 2017 påbörjade HSB byggnationen av bostadsrättsföreningen Skaftö på Västra Eriksberg. Det är den fjärde och sista av HSB:s tomter i området som bebyggs med två flerfamiljshus och läget kan knappast bli bättre. Som sista utpost precis där älven möter havet får de boende första parkett med utsikt över Älvsborgsbron och Göteborgs hamninlopp.

Serneke står för totalentreprenaden där Bäck Installationer projekterar elen med Wikström som konsult. Hösten 2017 har varit hektisk och i oktober gjordes de första elinstallationerna i bottenplattan berättar Mikael Jungersten som är projektledare på Bäck. 

Bygger enligt miljöklass silver 

Lars Nygren på Wikström ansvarar för att projektera el-tele/data och det är första gången elavdelningen samarbetar med HSB. Mötena har varit många sedan han tog del av ramhandlingarna men samarbetet mellan konsulterna har fungerat mycket bra.
– Serneke har totalansvar för mötena och allt är väldigt väl strukturerat. Vi arbetar fram lösningar tillsammans och alla handlingar och ritningar läggs kontinuerligt upp i en gemensam portal. 

Att göra uppföljningar under projektets gång är viktigt, inte minst vad gäller elen, eftersom teknikutvecklingen går fort inom såväl styrsystem som armaturer. HSB har som generell riktlinje att alla deras nyproducerade hus når miljöklass silver och då måste varje lösning vara så energieffektiv som möjligt. Dessutom är målsättningen att ha en förnybar elkälla i varje nybyggnation.

 Samarbetet har varit givande och väl organiserat tycker fr.vä Mikael Jungersten, Bäck Elinstallation, Lars Nygren, Wikström, och Oskar Nilsson, HSB. 
Sol och vind

– I den här fastigheten har vi projekterat för solceller redan i kalkylen, säger Oskar Nilsson, projektledare på HSB. Varje huskropp kommer att ha en anläggning på 5–6 kW vilket motsvarar solceller på en yta av 30 m2 ungefär.

För att få ut maximal effekt har Lars Nygren och Mikael Jungersten noga tänkt igenom hur anläggningen ska placeras i förhållande till vind och sol. Den förväntade uteffekten ligger på mellan 5 000–6 000 kWh/år och kommer att redovisas i den gemensamma entrén i varje hus via en skärm. 

Hög standard på installationer

Smart teknik får stort utrymme i hela byggnationen berättar Oskar Nilsson. Varje lägenhet kommer att utrustas med IMD-mätning för el och vatten så att var och en ser sin exakta förbrukning. 
– Det passar oss bra att Wikström har tagit fram lösningarna. De vill ligga i framkant precis som vi och hela elinstallationen har energibesparing och effektivitet som mål. Vi har till exempel installerat effektiv golvvärme som halverar elförbrukningen sett till jämförbara system.

Elinstallationerna i varje lägenhet håller också hög standard påpekar Lars Nygren. Uttagen är genomtänkt placerade för att underlätta möbleringen och ge de boende stor flexibilitet. Samtliga fasta armaturer i kök och badrum består av effektiva och snyggt designade LED-strips.

Energieffektivt och estetiskt

I planeringen av området har även utomhusmiljön fått energieffektiva lösningar samtidigt som de skapar ett exklusivt uttryck i entréer, vid parkeringen och på de gemensamma utrymmena. Det finns exempelvis LED-strips under parkbänkarna för att förhöja både det estetiska uttrycket och skapa trygghet. Området är också utrustat med sex elbilsladdare. 

Ett gediget arbete återstår, konstaterar Mikael Jungersten. Bäck Installation ansvarar för elentreprenaden under hela byggnationen medan Lars Nygren finns med som bollplank om något behöver justeras. Han involveras sedan återigen i samband med dokumentationen och relationshandlingarna.
– Nu ser vi fram emot att se fastigheten växa fram och att samtliga entreprenörer är i trygga händer, säger Oskar Nilsson. Nästan alla lägenheterna är redan sålda och hela 80 % har gått till våra bosparare, något som gläder oss på HSB lite extra. 

Bostadsrättsföreningen består av 47 lägenheter och kommer att vara inflyttningsklar sommaren 2019.