Upprustning ger ny miljö på Briljantgatan

På Briljantgatan och Smaragdgatan i Tynnered har Stena Fastigheter inlett en upprustning av sammanlagt 500 lägenheter som kommer att pågå till och med 2022. I augusti 2017 stod det första huset klart och det har blivit ett betydelsefullt provhus för både de som utför entreprenaderna och Stena Fastigheter.

Lärdomarna från det första huset tar nu alla med sig när upprustningen av området fortsätter. Det är bara en av flera positiva fördelar med att behålla samma konsultgrupp under hela projekttiden, tycker Sara Crusell som är projektledare på Stena Fastigheter. Wikström blev kontaktade i ett tidigt skede och ombads att ta fram handlingar för VVS, samt en åtgärdsplan för ombyggnad av badrum, stamrenovering och ny ventilation. Magnus Nordh på Wikström har projekterat och beskriver ett utmanande men väldigt stimulerande samarbete. 

Hyresgästerna bor kvar 

Magnus har haft en tät dialog med Sara Crusell. Hela upprustningen sker med kvarboende hyresgäster och det kräver en omtanke hos alla involverade påpekar hon. – Vi går in i människors hem och bygger om deras kök, badrum och drar ventilation överallt. Därför har det varit väldigt viktigt att ha en pågående dialog med hyresgästerna påpekar Sari Isberg som arbetar som Relationsförvaltare på Stena Fastigheter. 

Förbättrad ventilationslösning 

Det enda som upplevts negativt framförallt av de kvarboende hyresgästerna har varit att bygga om både ventilationen och renovera badrum och kök samtidigt. Det utgår man ifrån i det fortsatta projektet och gör det istället i två etapper förklarar Magnus medan han visar runt i den nyrenoverade lägenheten. Helt nytt system med tilluft har installerats i lägenheterna och det har krävt en hel del eftertanke. – Det är ganska lågt i tak och vi har velat bygga ett högeffektivt system med minsta möjliga påverkan på lägenheterna. Vi har fått tänka till kring placering av schakter, kanaler och don så att de stör som minst och ändå ger bra luftföring till alla rummen. Kök har också fått förbättrad ventilation. Här valda man att installera volymkåpor i köken som ger bra utsug utan att dra någon extra energi och som inte heller kräver något underhåll.

I badrummet blev valet att använda en våtrumskasett med en vägghängd wc-stol, schakt och fördelarskåp i ett paket. Det blev en yt- och produktionseffektiv lösning som gjort att man även får plats med tvättmaskin i badrummen. Projektet har också som syfte att minimera energiåtgången och det har varit ett intressant arbete tycker han. De nya luftbehandlingsaggregat som installeras har mycket effektiva värmeväxlare vilket medfört att man inte behöver tillföra någon annan energi än den som finns i frånluften för att värma tilluften till lägenheterna.

Energieffektiva och säkra system

Samarbetet mellan Stena Fastigheter och Wikström har flutit på mycket bra tycker Sara Crusell. – Magnus och Filip Casteborn har varit tålmodiga med alla förändringar som skett längs vägen. De har mött oss med stor lyhördhet och sedan har vi tillsammans hittat de bästa lösningarna. Både hon och Magnus är nöjda med lösningen invändigt. Nu har alla rum frisk tilluft via ett fläktrum på taket och individuella schakt direkt till lägenheten istället för gemensamma schakt och ingjutna kanaler som tidigare. Det innebär dessutom en ökad brandsäkerhet. Samtliga nya fläktrum kommer att ha samma tekniska lösning, utseende och storlek för effektivisering och byggas så att de smälter in med den nya fasaden.

Foto: Johanna Asplund