Vi har ett resultat....

Väntan på det samlade resultatet från kundenkäten var inte utan spänning! Förra enkäten fick vi så fina siffror från våra kunder att vi nästan höll andan - har vi lyckats fortsätta leverera på samma höga nivå? Svaret är precis som vi hoppades JA!

Även denna gång fick vi som allra högst betyg på frågorna om samarbetsförmåga 4,7 kompetens 4,7 och lyhördhet 4,5 (5 är det högsta betyget på skalan). Totalt summerades betyget i enkäten till drygt 4,0. Vi sträcker såklart på oss lite extra, men lutar oss knappast tillbaka. Vårt mål är att ha de mest nöjda kunderna i branschen och att de skall fortsätta komma tillbaka för att de vet att vårt engagemang är något extra.

De områden som vi fick lägst betyg på var vår förmåga att synas på marknaden jämfört med våra konkurrenter 3,1 (vilket är högre än förra gången, men vi fortsätter vårt förbättringsarbete på den punkten) samt företagets hemsida 3,6.  

Vi fick även flera fina fritext-kommentarer och en av dessa vill vi gärna lyfta fram, då den summerar en del av det vi försöker vara: 

"Wikström gör ett väldigt bra jobb med de "mjuka värdena" i bolaget, detta borde man "skryta" mer med och lyft fram. Jag upplever många teknikbolag som stelbenta, men det är tvärtom med detta bolaget."