Wallenstam fortsätter sin upprustning av Avenyn

Med en K-märkt fasad är det knappt märkbart ut mot den vimlande paradgatan att ombyggnation och nybyggnation pågår för fullt i kvarteret Sturefors som vetter ut mot Kungsportsavenyn – Engelbrektsgatan – Lorensbergsgatan. Inuti är det dock en annan historia. Här arbetar Wallenstam och BRA Bygg sedan 2017 med att totalrenovera den befintliga fastigheten samt bygga sju nya våningsplan mot Lorensbergsgatan. När nybyggnationen är klar kommer den delen av fastigheten att rymma sammanlagt 3 400 m2 för uthyrning.

Ombyggnaden är en del i Wallenstams löpande projekt för att upprusta fastigheter längs med Kungsportsavenyn. Christian Ejdestig på Wallenstam berättar att arbetet har pågått i etapper sedan 2012 och resulterat i att flera parallellgator, bland andra Teatergatan, har fått ett nytt liv med fler besökare och många nya affärsverksamheter. I samtliga projekt har de samarbetat med BRA Bygg och Wikström. 
− Flera av fastigheterna kring Avenyn har varit i behov av upprustning sedan en tid tillbaka. Ventilation och värmesystem var föråldrade och vi ville bidra till att höja kvalitén för våra hyresgäster, samtidigt som vi gör staden vackrare och attraktivare.

Arbetet med den nuvarande fastigheten förväntas vara klart under hösten 2019, men redan nu är de tre översta våningsplanen uthyrda. Med sin vackra utsikt över innerstadens takåsar är det lätt att förstå varför. 

Byggteknisk utmaning 

Sturefors har renoverats och byggts till många gånger genom åren och detta har bidragit till ett mer utmanande arbete. Flertalet gamla installationer såsom rör, kanaler och elstegar, är både loopade och förändrade utan att dokumentationen har uppdaterats. Vissa av dem används inte längre men det har varit svårt att skilja ut de som är aktiva vilket har inneburit att anslutningarna måste dubbel- och trippelkollas innan de kan stängas av. 
− Gamla byggnader bjuder ofta på överraskningar, säger Andreas Leandersson från BRA Bygg. Vi har helt enkelt fått prova oss fram och inte förhasta oss för att undvika att någon del av byggnaden blir utan el, vatten, värme eller annat. 
− Det finns flera hinder när man arbetar på gamla huskroppar, instämmer Anette Jonsson som är projektör på Wikström. Bland annat har den befintliga takhöjden gett oss en rejäl utmaning med att presentera nya VVSsystem och skapa bra planlösningar för lokalerna.

Andreas Leandersson, Annette Jonsson och Christian Ejdestig

En byggnad, flera lösningar

För att säkerställa att ombyggnaden inte påverkar hyresgästerna mer än nödvändigt har flera temporära lösningar vidtagits. På innergården står bland annat två luftbehandlingsaggregat som betjänar verksamheter som är i drift där den gamla ventilationen behövde tas bort. All rivning och installation måste ske utan att exempelvis restaurangerna i bottenplan störs.

Det är inte bara temporära lösningar som Wikström bistått med. Flera mindre aggregat ersätts med ett enda större, medan kyl- och värmepumpar placeras uppe på taket. Luftflödet överses av ett VAV-system, variabelt flödessystem, som enkelt ökar och minskar luftflödet i olika delar av fastigheten efter behov.
− Det nya fläktrummet och kylcentralen är strategiskt placerade på plan tre för att lättare nå och koppla in till befintliga installationer, förklarar Anette.

Vikten av kommunikation

Till skillnad från tidigare byggen i upprustningsprojektet så har detta skett med ett tjugotal befintliga hyresgäster, varav somliga har öppet nästan dygnet runt. Det måste finnas el, vatten och ventilation under renoveringen och det går inte att utföra ljudstörande arbeten när eller hur som helst. Sådana omständigheter ställer höga krav och alla inblandade är ense om att det är en stor fördel att man känner varandra och har samarbetat förr. De har dragit fördel av tidigare processer och har lätt för att prata öppet med varandra och lösa de problem som uppstår.
− Det har varit lite speciellt att arbeta under de här förutsättningarna, säger Andreas Leandersson. Det rör sig om både olika verksamheter och bostäder; hur vi än bär oss åt är det alltid någon som kan bli störd av arbetet.

För att underlätta det hela har BRA Bygg och Wallenstam haft stort fokus på kommunikation.
− Vi har daglig kontakt med hyresgästerna, berättar Christian Ejdestig, vi är alltid ute i god tid och informerar om kommande händelser och vad detta kommer att ha för påverkan. Vi är ytterst måna om att all denna ombyggnad ska kännas av så lite som möjligt för våra hyresgäster
och än så länge har det fungerat jättebra.